Selecteer een pagina

Amor Mundi – Liefde voor de wereld

Via deze link kun je onderstaande beschreven NIVOZ podcast beluisteren waarin Hanke geïnterviewd wordt. NIVOZ staat voor het Nederlands Instituut Voor Onderwijs- en Opvoedingszaken. De podcast draagt de volgende titel:

Hanke Drop en de liefde voor de wereld: ‘Dat is toch waarvoor je leeft en waarvoor je leert.’

Hanke Drop doet veel, in verschillende rollen, zo wordt duidelijk in deze NIVOZ-podcast. Toch is er al snel een rode draad te ontdekken: Amor Mundi, de liefde voor de wereld. ‘Dat is toch waarvoor je leeft en waarvoor je leert. En daarmee is het ook een oriëntatie die zeer nauw verweven is met onderwijs.’

Je kunt je abonneren op de NIVOZ-podcast via Spotify en Apple Podcasts. We publiceren ongeveer tweewekelijks. Je krijgt dan bij elke publicatie automatisch een melding. Dit is aflevering 59.
 

Hanke Drop werkt onder meer als docent in een masteropleiding Community Development en als onderzoeker binnen twee lectoraten aan Hogeschool Utrecht: Normatieve professionalisering en Organiseren van Waardig WerkDaarnaast duikt haar naam op in talrijke andere nevenprojecten, particuliere initiatieven en dwarsverbanden. Haar uitnodiging is in vrijwel alle gevallen om jezelf tot uitdrukking te brengen, de ander te ontmoeten en een gevoeligheid en liefde voor de wereld te ontwikkelen. Daarbij zweert ze bij makerschap, zelf en samen.

Makerschap begint volgens Hanke improviserend, werkt iteratief en is vooral ook een belichaamd proces, waarin gevraagd wordt het niet-weten te verdragen: werken vanuit een wit vlak, maar wel vanuit een idee of gevoel wat er dient te gebeuren. ‘Het is denk ik de manier waarop wij, belichaamde mensen leven, maar ook van en met elkaar leren,’ denkt Hanke. ‘Het waarderen van verschil komt in het maken enorm tot uitdrukking. Je begint ter plekke, maakt in het hier en nu – met elkaar. En de reflectie, die pas later of gaandeweg zal plaatsvinden, is daardoor niet meer met een afstand tot een onderwerp: je zit er middenin. Van daaruit heb je het je er met elkaar over.’

Het waarderen van verschil komt in het maken enorm tot uitdrukking. Je begint direct, zonder erover te praten. De reflectie, die pas later of gaandeweg zal plaatsvinden, is daardoor niet meer met een afstand tot een onderwerp: je zit er middenin.”

Maken en de wereld-gerichtheid kunnen in het onderwijs wat Hanke betreft veel sterker worden aangezet. Of het nu om persoonsvorming, burgerschapsontwikkeling of Bildung gaat. ‘Het maakt ons mensen tot mens, denk ik, dat kunnen maken op die manier, dat kunnen toevoegen aan elkaar. Alles gebeurt dan wel vanuit vrijheid. Dus ook vanuit eigen betrokkenheid en geraaktheid. Er is niet iemand die zegt dat jij dit moet doen. Het gaat over ergens aan mee willen doen, omdat je het zelf belangrijk vindt. Dat is die Amor Mundi. Bijdragen aan iets waar je verantwoordelijkheid voor neemt. Maar dat klinkt dan alweer snel zo streng en gedisciplineerd.’

Het gaat over ergens aan mee willen doen, omdat je het zelf belangrijk vindt. Dat is die Amor Mundi. Bijdragen aan iets waar je verantwoordelijkheid voor neemt. Maar dat klinkt dan alweer snel zo streng en gedisciplineerd.”

Hanke vertelt in deze NIVOZ-podcast over onderzoeksprojecten waarin de scheidslijn tussen kunst, pedagogiek en onderwijs vervaagt. Het gaat over verkenningen naar Artistry of the teacher met een groepje kunstenaars en onderwijsmensen waar ook Gert Biesta deel van is; over een leerkring die zich buigt over de betekenis van subjectificatie van leraren en over een inspirerende leergemeenschap ‘Bildung in het vmbo’. Ook is ze betrokken geweest bij het project Jong-leren met verschil’ – dat door het Expertisecentrum Diversiteit (ECHO) is gesubsidieerd. Ook daarin was het proces van het maken – een tijdschrift, een documentaire en podcasts – de sleutel tot begrip voor elkaar, verbinding en samenwerking.
 

Rob van der Poel

communicatie NIVOZ, podcastmaker, kunst en spel,

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *