Selecteer een pagina

Drama Boys and Girls

lnleiding

Wij zijn een klein interdisciplinair gezelschap, voortkomend uit de Werkplaats Muzisch Onderzoek van bet lectoraat Kunst en Professionalisering (HKU) 2019-2020. Marjolijn was daarin toegetreden als performance-kun­stenaar; Annemiek als docent en beeldend kunstenaar; Peter als danser en organisatie­-deskundige; Sietske als psycholoog en HKU masterstudent Crossover Creativity; . Henne als lichaamsgericht psychotherapeut; en Han­ke als docent en onderzoeker.

Hanke: Wat hier voor je ligt is bet gevolg van het ons toe-eigenen van een makersproces, namelijk het ons eigen-maken van de wijze waarop de film ‘Drama Girl’ door filmmaker Vincent Boy Kars is gemaakt. Met de opzet van deze film zijn we als experimentele groep makers van verschillende pluimage een eigen makersproces ingegaan. De gemeenschappe­lijkheid in onze groep zit in het muzisch on­derzoekend werken aan het thema ‘belicha­ming’. Daarbij staat de vraag centraal: ‘welke rol speelt het lichaam in kennis maken?’ Om de volgende sessie voor te bereiden stuurde Peter begin april 2020 (Nederland was net in de ‘intelligente lockdown’) een appje aan Marjolijn: ‘Ha! Heb een idee voor onze be­lichaamde onderzoeksgroep. Misschien om toch via zoom met elkaar te werken. Het idee is naar aanleiding van Drama Girl, namelijk dat we een scène maken uit de biografie van een van ons. Als iedereen die film zou bekijken, is het meteen duidelijk. Wat denk je? Bin­nenkort nog doorpraten?’

Marjolijn antwoordde: ‘Hal! Goedemorgen! Ik vond de vrijdagsessie via zoom ook heel goed werken. lk kan vanavond Drama Girl [https: / /www.2doc.nl/ documentaires/ series/ 2doc/ 2020 I drama-girl.html]· kijken. Daarna verder doorpraten?’

Marjolijn maakte een korte handleiding van hoe ieder een sleutelscène uit haar of zijn eigen leven kon schrijven. Een sleutelscè­ne is een gebeurtenis, waardoor het verhaal een wending neemt. De hele situatie komt er anders uit te zien voor de hoofdpersoon. Peter vertelde van zijn fascinatie voor de film Drama Girl. Die fascinatie was gelegen in de vraag hoe je met ervaringen in het echte le­ven iets nieuws kunt maken wat nieuwe betekenis kan laten ontstaan. Juist door er iets van te maken. Zijn voorstel was om hier samen aan te gaan werken. Dit voorstel stuurden ze naar de rest van de groep. Daar kwamen heel enthousiaste reacties op en toen is het een reeks van zeven zoomsessies ‘Drama Boys and Girls’ geworden.

De volledige pdf-versie van dit artikel vind je hier

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *