Selecteer een pagina

Masterclass Ethisch Handelen

Lees hier ook mijn column die ik eerder schreef voor het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg.

“We must repair our own hearts and actions, then work with our family, our neighbourhood, our city and nation, and on to the interrelated world.” [1]

Voor ons ethisch besef en ons ethisch handelen, wat je zou kunnen omschrijven als ‘het goede doen’, lijken we in de huidige tijd grotendeels teruggeworpen op onszelf. Dat is slecht nieuws en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat we juist in complexe situaties soms niet weten hoe hierin ethisch te handelen. Het goede nieuws is dat we gedwongen worden ons eigen ethisch besef aan te boren en te ontwikkelen. Dit in plaats van ons te houden aan een aantal ethische ‘regels’ of ‘principes’. De ethiek wordt hiermee meer persoonlijk gemaakt. Tegelijkertijd worden ethiek en ethisch handelen meer situationeel, geen ‘one size fits all’. We moeten vaker bij onszelf te rade wat vanuit ons ethisch besef in een specifieke situatie ‘het goede doen’ inhoudt. . Ook wel omschreven als: ‘weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen’. Dit beantwoordt ook meer aan de grotere complexiteit van de samenleving en daarmee ook van ons vak als begeleiders.

Joan Pos, Hanke Drop en Henne Arnolt Verschuren geven samen een masterclass Ethisch Handelen. Daarin kijken we naar de verschillende ethische kaders die er in de geschiedenis ontwikkeld zijn als een kompas voor ‘het goede doen’. En we onderzoeken het spanningsveld tussen het vertrouwen op algemeen geldende ethische principes en het moment waarop we bij ons eigen ethische besef te rade moeten gaan. In het huidige tijdsgewricht komen we steeds vaker voor complexe situaties te staan waarin ook ‘het goede doen’ verre van eenvoudig is en soms zelfs strijdig lijkt met principes die als algemeen geldend aanvaard zijn. Binnen dit spanningsgebied onderzoeken we hoe we dit eigen ethische besef kunnen aanboren en ontwikkelen om vandaaruit ethisch te kunnen handelen in complexe situaties toegespitst op ons vak.

[1] The Washington Post over het boek: Ethics for the New Millennium, His Holiness the Dalai Lama.

Praktische informatie

doelgroep
iedereen die als professional zijn of haar ethisch handelen wil onderzoeken
studieduur
2 aangesloten dagen en 1 opvolgdag van 10u tot 17.30u
data
nog niet bekend
kosten
€525 incl. koffie en thee
voor studenten met een gedlige collegekaart €450
trainers
Joan Pos – joanpos@ziggo.nl
Hanke Drop – hanke.drop@gmail.com
Henne Arnolt Verschuren – info@lifeinprogress.nl
locatie
nog niet bekend
aanmelding
Informatie en aanmelding – info@lifeinprogress.nl, joanpos@ziggo.nl