Selecteer een pagina

Masterclass Genderdiversiteit

Klik hier voor een artikel van Nina Pannock getiteld ‘Gendervragen en lichaamsgerichte therapie’

Nina Pennock en Henne Arnolt Verschuren zijn deze Masterclass Genderdiversiteit voor professionals aan het ontwikkelen. We voelen ons op verschillende manieren zeer betrokken bij dit thema. Diversiteit en uniciteit spelen een steeds grotere rol in de huidige samenleving. De mogelijkheid om te bewegen binnen het klassieke man-vrouw beeld, of zelfs het hele binaire mensbeeld los te laten, is hier een van de meest in het oog springende uitdrukkingen van. In plaats van geïdentificeerd te blijven met van buitenaf opgelegde genderrollen zijn met name jongeren steeds vaker op zoek naar hun eigen plaats in het genderspectrum. Mannen komen al lang niet meer alleen van Mars en vrouwen niet alleen van Venus. Integendeel: Mars en Venus worden zowel door mannen als vrouwen bereisd en onderzocht en vervolgens ook andere onbekende planeten. In deze reis vinden we stap voor stap onze eigen plaatsbepaling en bandbreedte in het genderverhaal. In plaats van te voldoen aan van buitenaf aangebrachte beelden gaan we onszelf van binnenuit opnieuw definiëren. En we hebben ook de vrijheid dit elke keer opnieuw doen, we hoeven ons niet te houden aan de definitie van gisteren of van vorige week.

In deze Masterclass Genderdiversiteit onderzoeken we hoe we hier als begeleider mee kunnen werken. Clienten of direct betrokkenen lopen vaak tegen allerlei vragen aan waar ze maar moeilijk mee terecht kunnen. Vaak is er ook onbegrip en weerstand vanuit de samenleving. Op welke manier kunnen we als begeleider in dit krachtenveld de beste ondersteuning bieden? Genderdiversiteit is voor onszelf ook nog vaak terrein waar we ons niet zo in thuis voelen. In deze Masterclass onderzoeken we om te beginnen hoe onze eigen genderidentiteit zich ontwikkeld heeft en hoe onze blik op anderen daarmee gevormd is. Vervolgens reiken we handvaten en oefeningen aan om hiermee met clienten te kunnen werken. Hierin bestaat ook een beperkte mogelijkheid om eigen casuïstiek in te brengen.

Een mooie impressie ter voorbereiding geeft de documentaire Genderbende van Sophie Dros uit 2017. Deze kun je nog steeds hier bekijken.

Praktische informatie

doelgroep
begeleiders en hulpverleners die met genderdiversiteit (willen) werken
studieduur
2 dagen van 10u tot 17.30u
data
nog niet bekend
kosten
nog niet bekend
trainers
Nina Pennock – www.ninapennock.nl
Henne Arnolt Verschuren – www.lifeinprogress.nl
locatie
centrum van het land
aanmelding
Informatie en voorlopige aanmelding – info@ninapennock.nl, info@lifeinprogress.nl