Selecteer een pagina

Maskermaker 2.0 – Boek

Het boek de Maskermaker is inmiddels 16 jaar oud. Tijd voor een  nieuwe versie. Vooral de afgelopen 5 jaar heb ik mijn visie op de karakterstijlen binnen Bodymind Opleidingen een stuk verder ontwikkeld, deels in samenspraak met Marjolijne van Buren. Zo zijn we consequent het begrip ‘karakterstijlen’ gaan gebruiken in plaats van het klassieke begrip ‘karakterstrukturen’. Dit hebben we al wat langer geleden overgenomen van Stephen Johnson’s boek Character Styles. Hij verbindt daarin de huidige psychologische inzichten met het werk van Wilhelm Reich en Alexander Lowen. Een belangrijk gegeven in de huidige tijd is dat wat vroeger aangeduid werd als ‘struktuur’ een veel meer fluïde karakter heeft gekregen. Die fluïditeit kunnen we daarmee beter aanduiden als een ‘stijl’. Fluïditeit verwijst dan enerzijds naar het gemakkelijker kunnen bewegen tussen de karakterstijlen, anderzijds naar verschillendse verschijningsvormen binnen een en dezelfde karakterstijl. Het hele beeld wordt veel dynamischer, als een dans.
Een ander aspect wat meer naar de voorgrond is gekomen is dat binnen iedere karakterstijl een specifieke kwaliteit besloten ligt. Je kunt het zo zien dat het ontwikkelen van een karakterstijl gebeurt omdat het op dat moment de beste overlevingsstrategie is. In die overlevingsstrategie zit ook een belangrijke kwaliteit, zoals bijvoorbeeld in de samengedrukte (masochistische) karakterstijl het grote hart en de hulpvaardigheid. Natuurlijk betaal je binnen deze stijl ook een prijs: de neiging jezelf teveel op te offeren en daarmee over je eigen grenzen te gaan. Een karakterstijl kun je in die zin altijd zien als een eenzijdige ontwikkeling.
De komende tijd zal ik hier met enige regelmaat een artikel plaatsen als opmaat naar het nieuwe boek. Vanuit een sterk dynamische benadering van de karakterstijlen, Maskermaker 2.0.

Menu

Symbiose en Narcisme

In VNIG 1 van dit jaar schreef Henne Arnolt Verschuren een inleiding op het model van de vijf karakterstijlen zoals beschreven door Wilhelm Reich en Alexander Lowen. Deze ontwikkelingsgerichte benadering geeft zowel de beperkingen als de groeimogelijkheden van de cliënt aan. In VNIG 3 werd dit model verder genuanceerd door binnen iedere karakterstijl vier verschijningsvormen te onderscheiden, die elk een specifieke benadering vragen in het behandelingsproces van de cliënt. In dit derde artikel beschrijft Henne Arnolt de dynamiek van symbiose en narcisme, een diepere laag in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Hij geeft uitleg over relatiedynamieken: hoe mensen zich al dan niet verbinden in het veld van nabijheid en afstand.

Diversiteit binnen de karakterstijlen

Een pdf-versie van dit artikel vind je hier Zoals in VNIG 1 van dit jaar te lezen was, werden de karakterstijlen klassiek nogal eenduidig toegeschreven: je was behoeftig-oraal, samengedrukt-masochistisch, etc.[1] Ook nu is er soms nog de neiging, zowel bij cliënten...

Er is altijd ontwikkeling mogelijk

Karakterstijlen Een pdf-versie van dit artikel vind je hier Binnen de lichaamsgerichte psychotherapie wordt het model van de karakterstijlen vrij algemeen gebruikt als diagnostisch model. Dit model is oorspronkelijk in de vorige eeuw ontwikkeld door Wilhelm Reich en...

Karakterstijlen – Een nieuwe Inleiding

Versie januari 2021 Een online bladerboek van dit artikel vind je hier Onderstaand vind je de eerste versie van een nieuwe inleiding op de karakterstijlen. De komende tijd zullen nog een aantal verdiepende artikelen volgen, hopelijk als opmaat naar een nieuw boek:...