Selecteer een pagina

Masterclass Ethisch Handelen

“We must repair our own hearts and actions, then work with our family, our neighbourhood, our city and nation, and on to the interrelated world.” [1]

Voor ons ethisch besef en ons ethisch handelen, wat je zou kunnen omschrijven als ‘het goede doen’, lijken we in de huidige tijd grotendeels teruggeworpen op onszelf. Dat is slecht nieuws en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat we juist in complexe situaties soms niet weten hoe hierin ethisch te handelen. Het goede nieuws is dat we gedwongen worden, in plaats van ons te houden aan een aantal ethische ‘regels’, ons eigen ethisch besef dienen aan te boren en te ontwikkelen. De ethiek wordt hiermee gesubjectiveerd, meer persoonlijk gemaakt. Tegelijkertijd worden ethiek en ethisch handelen meer situationeel, geen ‘one size fits all’. We moeten vaker bij onszelf te rade wat vanuit ons ethisch besef in een specifieke situatie ‘het goede doen’ inhoudt. . Ook wel omschreven als: ‘weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen’. Dit beantwoordt ook meer aan de grotere complexiteit van de samenleving en daarmee ook van ons vak als begeleiders.

Joan Pos, Hanke Drop en Henne Arnolt Verschuren zijn samen een masterclass Ethisch Handelen aan het ontwikkelen. Daarin kijken we naar de verschillende ethische kaders zoals ze zich historisch ontwikkeld hebben laten zien als een kompas voor ‘het goede doen’. Het spannende gebied daarbij is wanneer we kunnen vertrouwen op algemeen geldende ethische principes en wanneer we bij ons eigen ethische besef te rade moeten gaan. In het huidige tijdsgewricht komen we steeds vaker voor complexe situaties te staan waarin ook ‘het goede doen’ verre van eenvoudig is en soms zelfs strijdig lijkt met principes die als algemeen geldend aanvaard zijn. Binnen dit spanningsgebied onderzoeken we hoe we dit eigen ethische besef kunnen aanboren en ontwikkelen om vandaaruit ethisch te kunnen handelen in complexe situaties toegespitst op ons vak.

[1] The Washington Post over het boek: Ethics for the New Millennium, His Holiness the Dalai Lama.

Lees hier ook mijn column die ik eerder schreef voor het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *